KOOLITUS

Projekti "FREELANCER" teine etapp hõlmab e-kursuse väljatöötamist tööotsijatele ja tulevastele vabakutselistele. Eesmärk on suurendada vabakutseliste võimet ületada tööga seotud väljakutseid nagu näiteks: digitaalsete ärimudelite arendamine, uued tööviisid ja küberohud. Õppimisplatvormi on võimalik kasutada ka kutseõppe täiendamiseks. Võimalikud teemad, mida e-kursus katma hakkab:

  1. Sissejuhatus vabakutselisena töötamisse: Vabakutselise töö kontseptsioon, eelised ja väljakutsed
  2. Vabakutselise mõtteviisi arendamine: Üleminek töötajalt vabakutseliseks
  3. Ärivõimaluste tuvastamine: Oma niši leidmine
  4. Äriplaneerimine: Kuidas alustada?
  5. Turundusstrateegiad: Bränding, sihtgrupi kaasamine, sotsiaalmeedia ja digitaalne turundus
  6. Finantsjuhtimine: Eelarved ja rahavood
  7. Aja juhtimine vabakutselisena: Töö ja eraelu tasakaalu leidmine
  8. Kliendisuhte loomine ja hoidmine
  9. Äri kasvatamine: Laiendamise strateegiad.

*Nimekiri ei ole lõplik ja seda täiendatakse projekti käigus.

Koolituse üksikasjad avaldatakse peag!